top of page
Tinnitus?

Tinnitus, ofwel oorsuizen, we horen er steeds vaker over. Bij mensen met tinnitus is het nooit stil in hun hoofd. 

Bij Lies kunt u een traject volgen waarbij we u leren omgaan met dat vervelende geluid. 

We starten met het in kaart brengen van uw gehoor en problematiek. Vervolgens geven wij u inzicht in tinnitus en hoe we deze naar de achtergrond kunnen brengen. Bij sommige patiënten kan een hoortoestel zinvol zijn, bij anderen niet. We bekijken ook de mogelijkheden van geluidsverrijking en ruisgeneratoren.

Helaas bestaat er geen 'pilletje' om u voorgoed van uw oorsuizen af te helpen. Uw traject is persoonlijk en vergt tijd.

U kunt hier uw eerste afspraak maken.

Doorverwijzing

In de eerste sessie leren wij samen wat aan de oorzaak kan liggen. Indien we merken dat u bij een audioloog niet of onvoldoende geholpen kunt worden, verwijzen we door. Dit kan een neus-keel-oorarts, kinesist, osteopaat of psycholoog met specialisatie cognitieve gedragstherapie zijn.

bottom of page