top of page

Logopedie? Logowat?

Definitie logopedie: 'hulpverlening bij stoornissen en beperkingen in de communicatie. Communicatie is meer dan praten alleen. Communicatie omvat vele uitingsvormen, waaronder taal, lezen en schrijven, gebaren, spraakafzien en ondersteunde communicatiesystemen.' (definitie van de beroepsvereniging van logopedisten, de VVL)

Ik onderzoek en behandel kinderen met:

 • Leerstoornissen (rekenen, lezen, spelling)

 • Taalstoornissen

 • Articulatiestoornissen

Mijn deskundigheid hieromtrent houd ik op peil via bijscholing en overleg in een groepspraktijk in Tielt en multidisciplinair overleg op scholen. Logopedie omvat nog veel meer dan deze stoornissen. Voor stem-, gehoor-, stemstoornissen, neurogene communicatiestoornissen en stotterproblematiek verwijs ik u graag door naar gespecialiseerde logopedisten.

Meer informatie over logopedie vind je op www.logopedist-info.be.

Werkwijze

Vooraleer we logopedische therapie kunnen opstarten, moeten we een paar noodzakelijke stappen doorlopen.

 1. Aanmelding: op eigen initiatief of doorverwijzing via de school, het CLB, de arts… U kunt bij mij telefonisch of via e-mail terecht, ofwel verstuurt u een verzoek via het contactformulier op de website.
   

 2. Kennismaking: we starten met een verkennend gesprek om de hulpvraag van de patiënt in kaart te brengen. We gaan na of logopedie aangewezen is. Om verder te gaan in het proces, verwijs ik door naar een geneesheer-specialist om een voorschrift voor een onderzoek te verkrijgen.
   

 3. Bilanzitting voor het aanvang van het begin van een logopedische behandeling: we nemen een logopedisch onderzoek af om de aard en de ernst van de problematiek weer te geven. De duur hangt af van de aard en de ernst van de stoornis.
   

 4. Adviesgesprek: aansluitend op het onderzoek, worden de resultaten besproken met de patiënt of met de ouders. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt een individueel behandelplan opgesteld met cliëntgerichte doelen.Indien logopedische ondersteuning geadviseerd wordt, dient u een nieuwe afspraak te maken bij de geneesheer-specialist om een voorschrift voor behandeling te krijgen. Via dit voorschrift kan u een terugbetaling voor de therapiesessies verkrijgen bij uw mutualiteit. Bij taalontwikkelingsstoornissen is het tevens noodzakelijk het resultaat van een gehoortest en een intelligentietest bij de aanvraag toe te voegen.
   

 5. Start therapie: alle documenten (aanvraagformulier, logopedisch verslag en eventueel gehoortest en IQ test) dienen terug bezorgd te worden aan de logopedist. Wij versturen alles naar de mutualiteit zodat de aanvraag voor terugbetaling opgestart kan worden. Wanneer de mutualiteit de goedkeuring geeft, kan de therapie van start gaan. De terugbetaling verkrijgt u via de getuigschriften die u maandelijks van ons zal ontvangen.
   

 6. Transfer: logopedie beperkt zich niet enkel tot mijn kabinet. Ik onderhoud nauw contact met leerkrachten en de zorgwerking. Hiernaast vind ik het eveneens belangrijk om ouders te informeren en te betrekken opdat hetgeen wij leren in therapie ook elders kan toegepast worden.

Tarieven

Wij zijn gedeconventioneerd en hanteren de tarieven die onze beroepsvereniging VVL adviseert. Dit is €33,40 per halfuur. De terugbetaling kun je hier raadplegen.

Elke logopedische stoornis heeft recht op een aantal beurten. Hiernaast bieden bepaalde aanvullende verzekeringen eveneens tegemoetkoming voor logopedische prestaties.

Plaats en tijdstip van de behandeling

In de schoolomgeving van Deinze wordt logopedie op school niet toegestaan. Daarom kan logopedie in Wontergem enkel doorgaan in de praktijk in de Tabakstraat 54 in Wontergem (foto volgt). De planning varieert per semester. 

In Oostrozebeke is mijn kabinet en uurrooster niet voorzien op wekelijkse logopediesessies. De enige uitzondering hier is OMFT - oro-myofunctionele therapie. Deze specialisatie waarbij een logopediste samenwerkt met een tandarts of orthodontist, wordt niet wekelijks op hetzelfde tijdstip ingepland. Soms zitten er enkele weken tussen sessies opdat er voldoende geoefend kan worden thuis en opdat een ouder of voogd aanwezig kan zijn.

Op dinsdag en donderdag kom je bij Axelle Bombeke terecht, op woensdagnamiddag bij Lies Schreel.

20221112_160417.jpg
_DSC4423.JPG

Mijn ervaring als logopediste

Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL) en school mij regelmatig bij.

 • 2015               Arteveldehogeschool: Tinnitus

 • 2018               VVL-congres

 • 2019               Arteveldehogeschool: professionaliseringstraject docenten

 • 2019               Arteveldehogeschool: schrijfmotoriek

 • 2019               Logopedia VZW:

                                Hilde Heuninck – breuken

                                Lezergame

                                Celine Delft & Barbara De Vaere - tongpunt 'r'

 • 2020               Webinar tongriemproblematiek

 • 2021               Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige                             lagere school

     Woordenschatuitbreiding bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis

     Basisopleiding oro-myofunctionele therapie - samenwerking logopedie en tandheelkunde

In 2011 behaalde ik mijn diploma in de bacheloropleiding aan de Arteveldehogeschool in Gent. Mijn grootste expertise ligt bij leer-, taal-, stem- en articulatiestoornissen bij kleuters en lagere schoolkinderen.

 

Hiernaast ben ik eveneens bekwaam in OMFT: oro-myofunctionele therapie. Door het aanleren van een juist slikpatroon, goede tongligging in rust en stevige aangezichtsspieren voorkomen we verkeerde mondgewoonten en faciliteren we de behandeling van de orthodontist en/of tandarts. Deze specialisatie duurt 10 à 20 contactmomenten van 30 minuten, maar hiernaast is het minstens even belangrijk om thuis goed te oefenen! Een gewoonte doorbreek je namelijk niet van vandaag op morgen.

bottom of page