top of page

Logopedie? Logowat?

Ik onderzoek en behandel kinderen met:

 • Leerstoornissen (rekenen, lezen, spelling)

 • Articulatiestoornissen

 • OMFT (oromyofunctionele stoornissen: logopedie in samenwerking met tandheelkunde / orthodontie)

Logopedie omvat nog veel meer dan deze stoornissen. Sinds kort werk ik niet meer met kleuters met taalproblemen. Voor stem-, gehoor-, stemstoornissen, neurogene communicatiestoornissen en stotterproblematiek verwijs ik u eveneens graag door naar gespecialiseerde logopedisten. Ik school mij regelmatig bij in het gebied van leer en articulatie.

Meer informatie over logopedie vind je op www.logopedist-info.be en www.vvl.be.

Werkwijze

Vooraleer we logopedische therapie kunnen opstarten, moeten we een paar noodzakelijke stappen doorlopen.

 1. Aanmelding: op eigen initiatief of doorverwijzing via de school, het CLB, de arts… U kunt bij mij telefonisch of via e-mail terecht, ofwel verstuurt u een verzoek via het contactformulier op de website.
   

 2. Kennismaking: we starten met een verkennend gesprek om de hulpvraag in kaart te brengen. We gaan na of logopedie aangewezen is. Om verder te gaan in het proces, verwijs ik door naar een geneesheer-specialist (neus-keel-oor, pediater, orthodontist...) om een voorschrift voor een onderzoek te verkrijgen.
   

 3. Bilanzitting voor het aanvang van het begin van een logopedische behandeling: we nemen een logopedisch onderzoek af om de aard en de ernst van de problematiek weer te geven. De duur hangt af van de aard en de ernst van de stoornis.
   

 4. Adviesgesprek: de resultaten worden besproken met de patiënt of met de ouders. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt een individueel behandelplan opgesteld met cliëntgerichte doelen. Indien logopedie geadviseerd wordt, moet je een nieuwe afspraak maken bij de geneesheer-specialist om een voorschrift voor behandeling te krijgen. Via dit voorschrift kun je in de meeste gevallen terugbetaling voor de therapiesessies verkrijgen. Bij taalontwikkelingsstoornissen is het noodzakelijk het resultaat van een gehoortest en een intelligentietest bij de aanvraag toe te voegen.
   

 5. Start therapie: alle documenten (aanvraagformulier, logopedisch verslag en eventueel gehoortest en IQ test) dienen terug bezorgd te worden aan de logopedist. Wij versturen alles naar de mutualiteit zodat de aanvraag voor terugbetaling opgestart kan worden. Wanneer de mutualiteit de goedkeuring geeft, kan de therapie van start gaan. De terugbetaling verkrijg je via de getuigschriften die je maandelijks van ons zal ontvangen.
   

 6. Transfer: logopedie beperkt zich niet enkel tot ons kabinet. We onderhouden nauw contact met leerkrachten en de zorgwerking. Hiernaast vinden we het eveneens belangrijk om ouders te informeren en te betrekken opdat hetgeen wij leren in therapie ook elders kan toegepast worden.

Tarieven 2024

Wij zijn geconventioneerd en hanteren de tarieven die het RIZIV vastgelegd heeft. 

 • Onderzoek (per halfuur) € 42,75 (remgeld mits terugbetaling: € 7,50 per halfuur)

 • Therapie (sessie halfuur) € 36,14 (remgeld mits terugbetaling: € 5,50 per halfuur)

 • Therapie (sessie 1 uur) € 72,59 (remgeld mits terugbetaling: € 11 per uur)

 • Evolutiebilan € 51,50 (remgeld mits terugbetaling: € 11)

Elke logopedische stoornis heeft recht op een aantal beurten. Hiernaast bieden bepaalde aanvullende verzekeringen eveneens tegemoetkoming voor logopedische prestaties.

Plaats en tijdstip van de behandeling

In de schoolomgeving van Deinze wordt logopedie op school niet toegestaan. Daarom kan logopedie in Wontergem enkel doorgaan in de praktijk in de Tabakstraat 54 in Wontergem (foto volgt). De planning varieert per semester. 

In Oostrozebeke is het kabinet en uurrooster niet voorzien op wekelijkse logopediesessies. De enige uitzondering hier is OMFT - oro-myofunctionele therapie. Deze specialisatie waarbij een logopediste samenwerkt met een tandarts of orthodontist, wordt niet wekelijks op hetzelfde tijdstip ingepland. Soms zitten er enkele weken tussen sessies opdat er voldoende geoefend kan worden thuis en opdat een ouder of voogd aanwezig kan zijn.

20221112_160417.jpg

Ons logopedieteam

Sinds september 2022 bestaat ons team uit twee logopedisten:

Lies foto Trien.png

Logopediste - audiologe - coördinator groepspraktijk

Lies Schreel

Ik prijs mezelf gelukkig met mijn vrij beroep waarbij communicatie centraal staat. Een rollende /r/, een goed gevoel na een toets of een betekenisvolle volzin, het tovert allemaal een glimlach op mijn gezicht. Maar eerlijk, ik werk minstens even graag in mijn hoorcentrum. Daarom ben ik in de wolken met de deskundige Axelle onder mijn vleugels!

Team Lingus Gent_edited.jpg

Logopediste

Axelle Bombeke

Elke maandag en donderdag zak ik vanuit het Gentse af om vol overgave jouw zoon of dochter te begeleiden. Er staat steeds een lach op mijn gezicht en ik heb een brede kennis doordat ik eveneens in een groepspraktijk in Gent werk.

bottom of page