Logopedie? Logowat?

Definitie logopedie: 'hulpverlening bij stoornissen en beperkingen in de communicatie. Communicatie is meer dan praten alleen. Communicatie omvat vele uitingsvormen, waaronder taal, lezen en schrijven, gebaren, spraakafzien en ondersteunde communicatiesystemen.' (definitie van de beroepsvereniging van logopedisten, de VVL)

Ik onderzoek en behandel kinderen met:

 • Leerstoornissen (rekenen, lezen, spelling)

 • Taalstoornissen

 • Articulatiestoornissen

Mijn deskundigheid hieromtrent houd ik op peil via bijscholing en overleg in een groepspraktijk in Tielt en multidisciplinair overleg op scholen. Logopedie omvat nog veel meer dan deze stoornissen. Voor stem-, gehoor-, stemstoornissen, neurogene communicatiestoornissen en stotterproblematiek verwijs ik u graag door naar gespecialiseerde logopedisten.

Meer informatie over logopedie vind je op www.logopedist-info.be.

Werkwijze

Vooraleer we logopedische therapie kunnen opstarten, moeten we een paar noodzakelijke stappen doorlopen.

 1. Aanmelding: op eigen initiatief of doorverwijzing via de school, het CLB, de arts… U kunt bij mij telefonisch of via e-mail terecht, ofwel verstuurt u een verzoek via het contactformulier op de website.
   

 2. Kennismaking: we starten met een verkennend gesprek om de hulpvraag van de patiënt in kaart te brengen. We gaan na of logopedie aangewezen is. Om verder te gaan in het proces, verwijs ik door naar een geneesheer-specialist om een voorschrift voor een onderzoek te verkrijgen.
   

 3. Bilanzitting voor het aanvang van het begin van een logopedische behandeling: we nemen een logopedisch onderzoek af om de aard en de ernst van de problematiek weer te geven. De duur hangt af van de aard en de ernst van de stoornis.
   

 4. Adviesgesprek: aansluitend op het onderzoek, worden de resultaten besproken met de patiënt of met de ouders. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt een individueel behandelplan opgesteld met cliëntgerichte doelen.Indien logopedische ondersteuning geadviseerd wordt, dient u een nieuwe afspraak te maken bij de geneesheer-specialist om een voorschrift voor behandeling te krijgen. Via dit voorschrift kan u een terugbetaling voor de therapiesessies verkrijgen bij uw mutualiteit. Bij taalontwikkelingsstoornissen is het tevens noodzakelijk het resultaat van een gehoortest en een intelligentietest bij de aanvraag toe te voegen.
   

 5. Start therapie: alle documenten (aanvraagformulier, logopedisch verslag en eventueel gehoortest en IQ test) dienen terug bezorgd te worden aan de logopedist. Wij versturen alles naar de mutualiteit zodat de aanvraag voor terugbetaling opgestart kan worden. Wanneer de mutualiteit de goedkeuring geeft, kan de therapie van start gaan. De terugbetaling verkrijgt u via de getuigschriften die u maandelijks van ons zal ontvangen.

Tarieven

Als geconventioneerd logopediste houd ik mij aan de officiële tarieven. Deze kun je hier raadplegen.

Elke logopedische stoornis heeft recht op een aantal beurten. Hiernaast bieden bepaalde aanvullende verzekeringen eveneens tegemoetkoming voor logopedische prestaties.

Plaats en tijdstip van de behandeling

In de schoolomgeving van Deinze wordt logopedie op school niet toegestaan. Daarom kan logopedie in Wontergem enkel doorgaan in de praktijk in de Dentergemstraat 26 in Wontergem (foto). De planning varieert per semester.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktijk Wontergem.jpg

Mijn ervaring als logopediste

Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL) en school mij regelmatig bij.

 • 2015               Arteveldehogeschool: Tinnitus

 • 2018               VVL-congres

 • 2019               Arteveldehogeschool: professionaliseringstraject docenten

 • 2019               Arteveldehogeschool: schrijfmotoriek

 • 2019               Logopedia VZW:

                                Hilde Heuninck – breuken

                                Lezergame

                                Celine Delft & Barbara De Vaere - tongpunt 'r'

 • 2020               Webinar tongriemproblematiek

 • 2021               Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige                             lagere school

                             Woordenschatuitbreiding bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis

In 2011 behaalde ik mijn diploma in de bacheloropleiding aan de Arteveldehogeschool in Gent. Ik ging als vakantiejobber en later in bijberoep aan de slag in mijn laatste jaar. Mijn grootste expertise ligt bij leer-, taal-, stem- en articulatiestoornissen bij kleuters en lagere schoolkinderen

 • 2012 - 2013     AZ Damiaan, regio Oostende (doelgroep: geriatrische patiënten (dysfagie))

 • 2013               Logopediste op zelfstandige basis bij Mus Logopedie, regio Brugge

 • 2013               Vervanging bij logopediepraktijk Alfabet, regio Torhout-Lichtervelde

 • 2018               Zwangerschapsvervanging op zelfstandige basis bij Veerle De Wulf & Team (regio Drongen) en                          Sien Mahieu (Oostrozebeke)

 • 2018               Zwangerschapsvervanging bij Logo met Gevoel, regio Brugge

 • 2018 - 2020     Logopediste op zelfstandige basis bij logopediepraktijk Cindy De Smidt & Lieslot Beyls, regio                             Tielt en Marialoop

 • 2019               Zwangerschapsvervanging bij logopediepraktijk Christine Seyns in Desselgem

 • 2021               Zwangerschapsvervanging bij Carla De Waele in Waregem (doelgroep: patiënten met dysartrie)